Voorwaarden

Algemene voorwaarden – Vensterbank Shop B.V.

Deze algemene voorwaarden bestaan uit drie delen:

  1. een algemeen deel: dit deel is van toepassing op alle overeenkomsten die door Vensterbank Shop B.V. worden gesloten;
  2. een deel aanvullende voorwaarden zakelijk: dit deel is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten die Vensterbank  Shop B.V. sluit met Zakelijke Afnemers;
  3. een deel aanvullende voorwaarden consument: dit deel is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten die Vensterbank Shop B.V. sluit met Consumenten.